Η Φωτογράφιση Βάπτισης της μικρής Τζόγιας στο Πυργί της Σάμης στην Κεφαλλονιά

Η Φωτογράφιση Βάπτισης της μικρής Τζόγιας  στο Πυργί 
της Σάμης στην Κεφαλλονιά.

http://kostasfragkias.blogspot.gr/2015/05/photography-christening-baptism-in.html