Χρήση εικόνων και πνευματικά δικαιώματα

Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Κώστα Φραγκιά
και προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα (Ν. 2121/93)και το Διεθνές Πνευματικά δικαιώματα νόμους.
Οι εικόνες ΔΕΝ  μπορούν να αναπαραχθούν, αντιγραφούν, μεταδοθούν, λήψη, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ή το χειρισμό του σε οποιαδήποτε μορφή, ή με οποιοδήποτε μέσο,
χωρίς την έγγραφη άδεια του Κώστα Φραγκιά.
οποιαδήποτε χρήση εικόνων ως βάση για μια άλλη φωτογραφική έννοια ή εικόνα (ψηφιακή, καλλιτέχνης απόδοση ή ομοειδή) αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα
  (Ν. 2121/93)  και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων All rights reserved. © Κώστας Φραγκιάς Φωτογράφος.

Όσον αφορά τα ενημερωτικά μέσα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εικόνων χωρίς το λογότυπο μου και πρέπει να αναφέρουν το site.