Άγιος Γεράσιμος Κεφαλλονιά black and white wonderful aerial video 2014

Άγιος Γεράσιμος Κεφαλλονιά black and white aerial video 2014
μια συλλογική προσπάθεια όλων των συνεργατών του aerial video.gr